Vätgas

Den nya industriella revolutionen

Elektrolys och förnybar vätgas kommer att vara en viktig del i det framtida energisystemet som bidrar väsentligt till att Sverige och andra länder kan ställa om till förnybar kraftproduktion, klimatneutrala industrier och ett klimatneutralt samhälle

Swedish Hydrogen Development Center etableras för att bli en välkänd och naturlig partner i utvecklingen av ny vätgasteknik och syftar på att realisera en testbädd för elektrolys och vätgaslagring för stora industriapplikationer inklusive kompetens och fysisk experimentell miljö

Swedish Hydrogen Development Center utvecklas gemensamt av RISE Research Institutes of Sweden och Swerim och är finansierat av Vinnova.

Projektet startade 2018 och pågår till och med 2022

Testbädden

Testbädden blir en neutral och flexibel plattform för test och utvärdering både för enskilda systemkomponenter eller kompletta värdekedjor för ett brett spektrum av applikationer. Testbädden består både av en fysisk- och en virtuell del som kan kopplas ihop med andra testbäddar på Swerim eller RISE

Genom testbädden erbjuds ett antal tjänster:

Den fysiska testbädden är placerad på Swerim i Luleå och är tillgänglig för forskning och utveckling. Tillsammans besitter Swerim och RISE djup kompetens inom testbäddsdesign, konstruktion och drift

Den fysiska testbädden är placerad på Swerim i Luleå och är tillgänglig för forskning och utveckling. Tillsammans besitter Swerim och RISE djup kompetens inom testbäddsdesign, konstruktion och drift

  • ATEX klassat utrymme

  • H2 elektrolysör med kapacitet på 100 m3/h

  • Omfattande utrustning för metallurgi och gasbehandling

Medlemmar

Associerade Universitet och Institut

Kontakt

Johan Sandstedt