Invigning av  Swerims nya vätgasanläggning

Till vänster regionrådet Nils-Olof Lindfors, vd Pontus Sjöberg, Swerim, och Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson vid invigningen. Till höger vätgasanläggningens hjärta – elektrolysören. Bilder: Swerim.

.

Landshövding Björn O. Nilsson, Swerims vd Pontus Sjöberg och regionrådet Nils-Olof Lindfors har invigt Swerims nya vätgasanläggning i Luleå.

Anläggningen blir viktig för plattformen Swedish Hydrogen Development Center (SHDC). Elektrolysören ger förutsättningar för forskning kring vätgas som energiform – och viktiga steg mot den fossilfria industrin.

– Anläggningen är ett mycket viktigt startskott för vidare utveckling av forskning inom kompetenscentrat SHDC. Infrastrukturen möjliggör kostnadseffektiv utveckling av en flexibel och neutral plattform för pilottester för inte enbart alkalisk elektrolys utan också andra mer eller mindre mogna elektrolysörteknologier, säger Anna-Karin Jannasch, projektkoordinator för SHDC.

Vätgasanläggningen är en investering på 12 miljoner som möjliggör tester av olika applikationer för industrin i Swerims test- och demohallar.

15 oktober klipptes sidenbandet och anläggningen är formellt invigd.

Däremot dröjer det några veckor innan den används i skarpt läge – och då är det inte för SHDC:s räkning utan för projektet FResMe (From Residual Steel Gases to Methanol), ett EU-finansierat projekt som går ut på att omvandla masugnsgaser från stålindustrin till metanol. Metanolen ska sedan inom projektet användas för att driva en färja ägd av Stena.

Pin It on Pinterest

Share This