Vi utvecklar elektrolys och vätgasapplikationer i industrin

Vi skapar en testbädd för demonstration och utvärdering

För en övergång till förnybar energiproduktion

Vi bidrar till klimatneutrala industriella processer

På väg mot en fossiloberoende fordonsflotta

Målet är att möjliggöra en fossilfri framtid

Swedish Hydrogen Development Center

På väg mot ett klimatneutralt samhälle

Sverige strävar efter att ha en fossiloberoende transportsektor 2030, fossilfri kraftproduktion 2040 och ett klimatneutralt samhälle 2045. Mot den bakgrunden ökar intresset för elektrolys och förnybar vätgas snabbt.

Förnybar vätgas från elektrolys har potentialen att spela en viktig roll i ett framtida energisystem och kan hjälpa Sverige och andra länder att gå över till förnybar kraftproduktion, klimatneutrala industrier och ett klimatneutralt samhälle.

RISE Research institutes of Sweden och industriforskningsinstitutet Swerim har nu, med stöd från industrin, fått projektfinansiering från Vinnova för att tillsammans utveckla ett nytt kunskapscentrum där olika komponenter och applikationer kan testas och utvärderas – en testbädd. Den nya fysiska anläggningen, inklusive elektrolys, kommer att byggas i Luleå.

 

En öppen och neutral arena

– Testbädden kommer att vara en öppen och neutral arena där man kan utvärdera och demonstrera både enstaka komponenter och hela värdekedjor för ett brett spektrum av olika vätgasapplikationer. Det kan till exempel handla om energilagring, produktion av biodrivmedel och gröna kemikalier eller vätgasapplikationer inom den metallurgiska industrin, säger projektledaren Anna-Karin Jannasch, RISE.

– Lika viktig som den fysiska testbädden blir det kompetenscenter för vätgasteknologier som vi nu skapar, säger hon.

– Etableringen av den här testbädden ger en unik möjlighet att snabba på utvecklingen och införandet av vätgasteknik inom flera branscher och i samhället. Swerim och RISE, tillsammans med intressenter från näringslivet och den offentliga sektorn, skapar en kritisk massa för att stödja utvecklingen och gör det möjligt för oss att expandera våra befintliga testbäddar för att möta industrins behov, säger Lawrence Hooey, projektledare vid Swerim.

Erfarenhet och expertis

Både RISE och Swerim har stor erfarenhet av att utforma och genomföra större industriella projekt liksom att utveckla och driva olika former av testbäddar och pilot- och demonstrationsmiljöer.

Vi står för innovationskompetens både vad gäller elektrolys som enskild process och i kompletta industriella värdekedjor, till exempel termokemiska omvandlingsprocesser för biokemi och biobränsleproduktion samt ett brett utbud av metallurgiska applikationer och supportprocesser.

Sveriges nationella klimatmål

Fossiloberoende transportsektor

Fossilfri kraftproduktion

Ett klimatneutralt samhälle

Ett starkt partnerskap

Testbädden och Swedish Hydrogen Development Center kommer att utvecklas gemensamt av RISE och Swerim. Det sker tillsammans med en arbetsgrupp som består av mer än tjugo industriella intressenter och framtida testbäddsanvändare enligt en trippelhelix-struktur, det vill säga samarbeten och interaktioner mellan akademi, industri och regeringar.

I den växande gruppen av projektpartners återfinns företag som Hybrit, Höganäs, Sandvik, Perstorp, Nouryon, Haldor Topsoe, HydrogenPro och många fler.

 

Ett starkt partnerskap

Testbädden och Swedish Hydrogen Development Center kommer att utvecklas gemensamt av RISE och Swerim. Det sker tillsammans med en arbetsgrupp som består av mer än tjugo industriella intressenter och framtida testbäddsanvändare.

Hela listan över externa partners hittar du här.

 

 

Nya anläggningen invigd

Landshövding Björn O. Nilsson, Swerims vd Pontus Sjöberg och regionrådet Nils-Olof Lindfors invigde 15 oktober Swerims nya vätgasanläggning i Luleå.

– Anläggningen är ett mycket viktigt startskott för vidare utveckling av forskning inom kompetenscentret SHDC. Infrastrukturen möjliggör kostnadseffektiv utveckling av en flexibel och neutral plattform för pilottester för alkalisk elektrolys och andra mer eller mindre mogna elektrolysörteknologier, säger Anna-Karin Jannasch, projektkoordinator för SHDC.

Pin It on Pinterest

Share This